Kurullar/Komisyonlar

Birim Düzeyinde Kurul/Komisyonları Listesi

Kalite Komisyonu

  • Bilgi İşlem Dairesi Başkanı CEMAL PAMUK - Başkan
  • Öğr.Gör. (Uygulamalı Birim) BİLAL DURMUŞ - Üye
  • Öğr.Gör. (Uygulamalı Birim) VOLKAN KAPUCU - Üye
  • Öğr.Gör. (Uygulamalı Birim) ONUR KARASOY - Üye
  • Öğr.Gör. (Uygulamalı Birim) YALÇIN KAYMAK - Üye
  • Şef (Tedviren) ARZU UYGUNOL - Üye
  • Şube Müdürü GÜLSÜM ÖZÇELİK - Üye
    -->